Projecten

Algemeen

In 2007 stelde het Projectbureau OHWL van de Stichting Groene Hart – samen met ingenieursbureau Arcadis – de Agenda voor de OHWL op, mogelijk gemaakt door een bijdrage van de drie provincies en rijk (Belvedere). In mei 2007 werd deze Agenda aangeboden aan de Stuurgroep Groene Hart.

In de Agenda stonden meer dan 60 potentiële deelprojecten, ingediend door provincies, gemeenten en diverse instellingen. Op basis van deze Agenda zijn inmiddels via diverse provinciale subsidietrajecten - een aantal deelprojecten gerealiseerd.
 
M.n. het zomerfestival Leger langs de linie trekt elk jaar tienduizenden bezoekers. In navolging hiervan worden dit jaar in Woerden Historische Spelen rond het Rampjaar 1672 georganiseerd; via particulier initiatief is hiervoor een bedrag van € 140.000 bijeengebracht. Verder is in 2009 de Unie van Vestingsteden opgericht, waaraan inmiddels 7 gemeenten deelnemen.

Inmiddels zijn in diverse vestingsteden infrastructurele projecten gestart die betrekking hebben op de vestingstructuur, zoals o.m. Schoonhoven (restauratie Springer-park) en Woerden (restauratie en nieuwbouw op het Defensie-eiland). En in Oudewater wordt gesproken over vernieuwing van het Havenkwartier met respect voor het oude industriegebied Westerwal. Gelet op deze groeiende belangstelling pleit het Projectbureau OHWL ervoor, dat de OHWL-projecten worden opgenomen in de projectagenda’s van provincies en rijk voor het Groene Hart.


De OHWL-Agenda is nauw verknoopt met tal van lopende projecten, m.n. de icoonprojecten Groene Hart